Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren.


Cultuureducatie

Cultuurkade Meierijstad is hét kennisloket voor cultuureducatie onder schooltijd in de gemeente Meierijstad.

Onze missie: Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen.

Voor wie?
Cultuurkade richt zich op het basis- en voorgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad. Wij werken samen met gemeente, onderwijs, professionele- en amateur kunst- en cultuuraanbieders en vele vrijwilligers. Ook werken wij geregeld samen met de Pabo Veghel.

Cultuurkade Meierijstad

Verlengde Noordkade 4
5462 EH, Veghel