Bij Cultuurkade creëren we een mix van culturele activiteiten die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad. Dit doen we met al onze partners in een gelijkwaardige samenwerking.

Voor wie?
Cultuurkade richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad.


Cultuureducatie

Cultuurkade Meierijstad is hét kennisloket voor cultuureducatie onder schooltijd in de gemeente Meierijstad.

Onze missie: Bij Cultuurkade creëren we een mix van culturele activiteiten die een aantoonbare bijdrage levert aan de persoonsvorming van leerlingen in Meierijstad. Dit doen we met al onze partners in een gelijkwaardige samenwerking.

Voor wie?
Cultuurkade richt zich op het basis- en voorgezet onderwijs en het culturele veld binnen de gemeente Meierijstad. Wij werken samen met gemeente, onderwijs, professionele- en amateur kunst- en cultuuraanbieders en vele vrijwilligers. Ook werken wij geregeld samen met de Pabo Veghel.

Cultuurkade Meierijstad

Verlengde Noordkade 4
5462 GE, Veghel