Voor de zomermaanden juli en augustus staat een bijzondere expositie in de Cultuurfabriek op de Noordkade in Veghel op het programma. Een expositie van mensen uit Meierijstad vóór mensen in Meierijstad. Deze voor iedereen gratis toegankelijke tentoonstelling biedt inwoners ruimte om op een creatieve of kunstzinnige manier gevoelens te uiten in verband met de coronacrisis.

De officiële opening van de expositie is op dinsdag 14 juli om 19.00 uur door de wethouder van Cultuur in Meierijstad, Menno Roozendaal, en vindt plaats op de eerste verdieping van de Cultuurfabriek.

De Coronapandemie lijkt voorlopig op z’n retour. Alle beperkende maatregelen in de achterliggende maanden leiden inmiddels tot een forse afname van het aantal ernstig zieken en overledenen ten gevolge van het coronavirus. De inwoners van Meierijstad zijn hard getroffen door het Coronavirus. Tot enkele weken geleden waren er bij het RIVM vanuit Meierijstad al meer dan 500 meldingen van personen bij wie het coronavirus is vastgesteld. Het aantal overledenen was toen 121. Het werkelijke aantal zal nog hoger liggen omdat niet elke zieke is getest. Van weinig slachtoffers kon op een normale manier afscheid worden genomen.  Bij veel nabestaanden of naasten van slachtoffers is sprake van rouw en onverwerkt verdriet. Als je verdriet en emoties met anderen kunt delen kan dat verlichting geven, troost bieden en helpen in het verwerkingsproces. Dat delen kan natuurlijk op verschillende manieren.

Onbeperkte mogelijkheden
Nu er vanwege de aangepaste RIVM maatregelen weer meer bewegingsruimte komt, kunnen we binnen de veiligheidsnormen doen waar in Meierijstad goed in zijn; op creatieve wijze samen delen. Daarvoor is op gezamenlijk initiatief  van Phoenix Cultuur, Kunstgroep de Compagnie en Cultuur Haven Veghel het plan opgevat om dit op een creatieve manier vorm te geven in een gezamenlijke expositie op de Noordkade in Veghel. Binnen de expositie kunnen mensen op een kunstzinnige manier iets van hun ervaringen van de afgelopen maanden laten zien in de vorm van een persoonlijk kunstwerk. Die ervaringen kunnen natuurlijk zowel positieve en vrolijke, als verdrietige ervaringen zijn. De inzendingen die vanuit de hele gemeente zijn ontvangen zijn indrukwekkend, ontroerend en verrassend. De ruim 20 deelnemers zijn van alle leeftijden en ze laten een grote verscheidenheid aan werk zien. Daaronder mooie fotografie(serie), reuzenpuzzel, schilder en tekenwerk, gedichten, video, keramiek en ander werk. De intentie waarmee het werk is vervaardigd voor deze expositie is belangrijker dan het kunstzinnige niveau. De speciale expo is van medio juli tot en met augustus door iedereen gratis te bezoeken. Dat bezoek kan eventueel gecombineerd worden met een andere expositie deze zomer: ‘GLADIOLEN IN ZOMERHEIDE’ van Henri van Nuenen door De Compagnie.De Compagnie
Kunst + Cultuur
Expositie