Een kom. Wat is eenvoudiger qua vorm? Voor kunstenaar Henny Schakenraad ligt achter die eenvoud een verhaal dat meer dan 10.000 jaar terug gaat in de tijd. De kom was ook toen al in gebruik, bij alle culturen, wereldwijd. Functioneel en rijk aan symboliek en rituelen.


‘De kom als oervorm ligt ten grondslag aan al zijn latere varianten, maar ook geborgenheid, kwetsbaarheid, rust en reinheid worden geassocieerd met deze archetypische vorm,’ aldus Schakenraad. ‘Een vorm met schijnbare tegenstellingen zoals hol/bol, statisch/dynamisch, mannelijk/vrouwelijk, werelds/alledaags, eindig en oneindig…’ Voor Schakenraad nodigen de kom en zijn varianten uit tot reflectie op leven, overleven en overlevering’.

Henny Schakenraad heeft haar atelier in Den Bosch. Zij gebruikt grafische en gemengde technieken en maakt werk op papier, muurbeelden en schilderijen. Kommen, schalen, potten en vazen zijn steeds in haar werk aanwezig terwijl zij niet met aardewerk, porselein of steengoed werkt. In strikte zin zijn haar komwerken ook geen stillevens. Dit soort tegenstrijdigheden brengen haar bij het onverwachte en het onvoorspelbare, beide heeft zij nodig om tot nieuwe inzichten en beelden te komen.

Herkenbaarheid en vervreemding in een stille balans, de poëzie van het onverwachte en onvoorspelbare, de omkering, de keerzijde, ons intrigerende geheugen, verleden en heden – het zijn bronnen waaruit zij eindeloos kan putten.

Met de expositie Komwerken maakt Schakenraad de Wiebenga silo tot een bewaarplaats, waar tijd en plaats een andere betekenis krijgen.De Compagnie
Kunst + Cultuur
Expositie
vrijetijdsgenieters

Activiteit


Mogen we je een suggestie doen?

ANNEKE VAN GIERSBERGEN ZINGT KATE BUSH

Een kom. Wat is eenvoudiger qua vorm? Voor kunstenaar Henny